Privacy policy

Vi på Hve me over vill att du som kund ska kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och respekt. Vi värdesätter skyddet av personuppgifter och följer tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279 samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Hve me over, (Linda Fratini Interior) P O Hallmansgata 17, 112 69 Stockholm, organisationsnummer: 800220-xxxx ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter när du handlar i vår webshop www.hvemeover.com

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst uppdatera vår integritetspolicy.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som särskiljer en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress, webbläsarinställningar eller foton. Genom att handla på vår hemsida samtycker du till att vi hanterar och sparar dina personuppgifter.

Du har närsomhelst rätt att begära ett utdrag på vilka personuppgifter vi sparat om dig. Du kan göra detta kostnadsfritt en gång om året genom att skriftligen begära ett registerutdrag till oss på e-post: info@hvemeover.com

Du har även rätt att närsomhelst kräva att vi rättar felaktig information eller raderar dina personuppgifter.

Syftet med lagring personuppgifter

När du handlar på www.hvemeover.com så samlar vi in personuppgifter för att kunna fullgöra vår del av avtalet och leverera varor till dig som kund. Vi behöver även spara dessa uppgifter för att kunna hantera eventuella reklamationer, betalningar eller legala krav.

Vi samlar in användarstatistik för vår hemsida i syfte att utveckla och förbättra köpupplevelsen online samt hemsidans funktioner och innehåll.

Vilka personuppgifter samlas in

För att vi ska kunna processa och leverera din beställning behöver vi samla in uppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Om du önskar betala med faktura kan vi även komma att behöva samla in ditt personnummer.

När du besöker www.hvemeover.se samlar vi in statistik såsom antal användare och hur hemsidan används genom webbläsarinställningar, IP-adress och operativsystem.

Kommunikation

Genom godkännande av köpeavtalet samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden och information via sms, e-mail eller annan direktreklam som skickas direkt från Hve me over eller via någon av Hve me over´s tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster/system för utskick.

Som kund kan du ta del av de sparade uppgifterna, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.

Delning av dina uppgifter

Vi kommer inte att överföra eller sälja dina personuppgifter till tredje part, undantaget är betrodda leverantörer som hjälper oss att driva hemsidan och verksamheten samt levererar dina varor. De följer biträdesavtal vilket reglerar skydd och användning av personuppgifter.

Undantaget är även om vi måste göra det för att följa svensk lag eller skydda vår eller annans egendom, rättigheter eller säkerhet.

Användarstatistik som samlas in från hemsidan och är anonymiserad kan komma att lämnas till tredje part för statistik, marknadsföring eller annat.

Om dina uppgifter kommer att delas med annan part än vad som anges i denna integritetspolicy skall vi informera dig om detta i samband med att du lämnar uppgifterna och du ger oss ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är relevant för syftet som de samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund i 48 månader från och med ditt senaste köptillfälle, därefter lagrar vi endast den informationen vi behöver i enlighet med lagstadgade krav. Exempelvis för skatt och bokföring.

Återkalla lagring av dina uppgifter

Du kan närsomhelst ta del av dina sparade uppgifter, ändra dem eller återkalla samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter och kräva att vi raderar dem. Du kan även närsomhelst återkalla samtycke till att vi skickar dig marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden etc.

Kontakta oss om du har några frågor kring dina lagrade personuppgifter eller önskar återkalla samtycke till lagring av dem så hjälper vi dig. Du når oss på
e-post: info@hvemeover.com